Giải đua tự do

Cars vs Deep water Tractor trucks.xe đầu kéo chở máy xúc,xe cần cẩu ,xe bê tôngM2 Playground TV #632Hello everyone, welcome to my channel (Playground TV), my channel specializes in playing the collision physics Beamng.driver game, there are usually vehicles such as: Cranes, excavators, cranes, cranes, cranes. crane, concrete mixer, tank truck, excavator, police car, tractor truck, fire truck, fire truck, ambulance, plane, train, train, benz car, auto, car ,excavator cars, excavator trucks, racing cars, crane trucks, police cars, excavator trucks, crash test, endurance test, potholes, downhill, ramp drills, obstacle course obstacles, collisions, accidents, traffic collisions, smashing together, smashing accidents, mollusks and snakes with vehicles, this BeamNG.driver game is very interesting, this video is for entertainment purposes only. you should not imitate in real life like in this game!Ô tô máy xúc,xe cần cẩu,xe xúc,xe cẩu,xe đầu kéo chở máy xúc đầm lầy.Phương tiện giao thông.xe đầu kéo chở xe cần cẩu,chở máy xúc chạy băng băng.Tractors rescue super cars from a deep water hole full of fun.xe đầu kéo chở máy xúc,xe cần cẩu vượt hôc nước sâu.Cars vs Deep water Tractor trucks.xe đầu kéo chở máy xúc,xe cần cẩu ,xe trộn bê tông,xe cứu hỏa 01.beamng.drive,playground tv,playgroundtv,xe bê tông,xe cẩu,xe cần cẩu,cần cẩu,xe cứu hỏa,xe cứu thương,xe cảnh sát,beamng.drive,crane truck,train,fire truck,ambulance,police car,plane,means of transport,automobile8,real physics,hood,cars and deep water,beamng speed bumps,beam angle testing,cars and floating ramps,beam climbing,beamng 90*,beamng crashed,car accident,beamng ramp angle check,beam climbing 90,beamng crash compilation,beam crash funny.- long and deep water cars
————————————————
Direct video can change the video according to the inspiration, but the same topic is playing the game Beamng.Driver .edited and re-edited, wish you all to relax and enjoy
beamng drive truck
beamng drive truck
#TVPlayground
#PlaygroundTV
#BeamNGdive
#drive
#BeamNGCar
#BeamNG
#BeamNGdive
#BeamNGCar
#BeamNG.driver
#BeamNG.driver
#TVPlayground
Game:
BeamNG.drive 2013

source

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *