Đề văn mẫu tuyển chọn

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH 11- SỐ 2 (CHUẨN)Giải cực chi tiết một đề mẫu thi cuối học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 11 chương trình chuẩn (Hệ 7 năm)
Bày mẹo hay làm các dạng bài tập hay gặp trong các đề thi và kiểm tra quan trọng
Hệ thống hoá những kiến thức cơ bản xuất hiện trong đề thi cuối học kì 2
– Ngữ âm: cách phát âm đuôi -ED/ nguyên âm
– Cách đánh dấu trọng âm (stress)
– Cách làm bài tìm lỗi sai
– Cách làm bài đọc điền vào chỗ trống (Cloze-test)
– Cách làm bài đọc hiểu (Reading comprehension)
– Cách làm bài kết hợp câu, viết lại câu (sentence transformation / combination)
– Cách làm bài tìm từ đồng nghĩa / trái nghĩa
– Cách làm bài phần chức năng ngôn ngữ (Language function)
#the_second_term_test #English_11 #Thuytiptop
CHI TIẾT ĐỀ THI LIÊN HỆ ZALO: trần thị thuỷ (0946299981)
link tải trực tiếp

source

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.