Đề văn mẫu tuyển chọn

Hãy giải thích nội dung lời khuyên của Lê nin – "Học, học nữa, học mãi "Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em giải thích nội dung lời khuyên của Lê nin – “Học, học nữa, học mãi ”
#hoc #hochocnuahocmai #lenin #hocvancungcoquyentrang #ynghia #giaithichcautucngu

source

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *