Sách hay

Những Bậc Hiền Nhân Trong Lịch Sử Việt Nam – Sách Hay Và Ý Nghĩa |Nghe Là MêNghe Đọc Sách Những Bậc Hiền Nhân Trong Lịch Sử Việt Nam , Sách Lịch Sử Hay Và Ý Nghĩa Nhất , Nghe Là Mê . Giới thiệu những tấm gương hiền nhân ngoài tài năng xuất chúng còn có những đóng góp to lớn cho sự cường thịnh của đất nước…Xem Thêm :
===============================
“Khi bản thân tu luyện, gia tộc hài hòa. Khi gia tộc hài hòa, đất nước mới được thịnh trị. Khi đất nước được thịnh trị, khắp nơi sẽ thái bình. Từ bậc quân vương cho đến kẻ dân thường trăm họ, tất cả phải coi tu luyện bản thân là điều quan trọng nhất”. Các bậc hiền nhân vì thế luôn lấy việc tu thân, rèn giũ tinh thần, cốt cách là đạo cần có của một bậc chính nhân quân tử. Để biết thêm về những hiền nhân của Việt Nam chúng ta hãy cũng nhau tìm hiểu qua cuốn sách Việt Nam đất nước con người – Những bậc hiền nhân trong lịch sử Việt Nam . Trong lịch sử 4 nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã trải qua bao nhiêu thử thách khốc liệt để đứng vững, bảo tồn giá trị chủ quyền độc lập của một quốc gia.
===============================
@9XTV Vlogs#
If that sounds like something you would enjoy, please do subscribe. You won’t be disappointed. @9XTV Vlogs#
►Subscribe Us:
►Facebook :
===============================
⚠ Hey, What’s Good!? Welcome to 9XTV Vlogs ! In this channel, you can expect videos related to tech product reviews and much more every day.
We guarantee that each video will be worth watching, and they are some of the most visually captivating and intriguing techs you can have. There’s always going to be something fresh, useful, or entertaining to watch. @9XTV Vlogs#
===============================
⚠ DISCLAIMER:
Portions of footage found in this video are not original content produced by team 9XTV Vlogs . Pieces of products’ stock footage were gathered from multiple sources, including manufacturers, fellow creators, and various other sources. If something belongs to you, and you want it to be excluded, please do not hesitate to contact us at [email protected][email protected]
* Contact Sponsor / Advertising – [email protected][email protected]
#sachnoi #nghedocsach #9xtv

source

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.