Miêu tả cây đa

Miêu tả cây đa Hướng dẫn Miêu tả cây đa Bài làm Ở cạnh sân đình của làng em có một cây đa sừng sừng không biết có từ bao giờ. Em chỉ biết rằng nó rất cao to và tỏa bóng mát rợp cả một góc sân. Người dân làng em vẫn bảo đó là cây chở che cho làng em. ... more →
Posted in: Văn mẫu hay lớp 3
1 27 28 29