Em đã có dịp đi thăm một di tích lịch sử, một phong cảnh đẹp hoặc một công tình kinh tê, văn hóa mới xây dựng. Hãy kể lại và nói rõ cảm tưởng của em

Em đã có dịp đi thăm một di tích lịch sử, một phong cảnh đẹp hoặc một công tình kinh tê, văn hóa mới xây dựng. Hãy kể lại và nói rõ cảm tưởng của em Bài làm Đến nay, em vẫn nhớ mãi... more →
Posted in: Văn mẫu hay lớp 8

Nêu cảm nghĩ về bài thơ Quê hương – Đề và văn mẫu 8

Nêu cảm nghĩ về bài thơ Quê hương – Đề và văn mẫu 8 Hướng dẫn Bài làm Tế Hanh sinh năm 1921 tại Quảng Ngãi. Bài thơ “Quê hương” được viết khi ông đang học tại Huế, lúc mới 18 tuổi. Bài thơ có 20 câu, mỗi câu có 8 chữ. Lời thơ trong sáng, hình ảnh sáng... more →
Posted in: Văn mẫu hay lớp 8

Chứng minh khát vọng tự do giai đoạn 1930-1945 qua bài thơ của Thế Lữ và Tố Hữu – Đề và văn mẫu 8

Chứng minh khát vọng tự do giai đoạn 1930-1945 qua bài thơ của Thế Lữ và Tố Hữu – Đề và văn mẫu 8 Hướng dẫn Bài làm Khát vọng tự do luôn là đề tài lớn của các nhà thơ, nhà văn trong giai đoạn 1930 – 1945. Nó là sự thôi thúc, niềm bứt rứt của nhân dân... more →
Posted in: Văn mẫu hay lớp 8

Phân tích và làm rõ giá trị nghệ thuật bài thơ Nhớ Rừng – Đề và văn mẫu 8

Phân tích và làm rõ giá trị nghệ thuật bài thơ Nhớ Rừng – Đề và văn mẫu 8 Hướng dẫn Bài làm Thế Lữ (1907 – 1989) tên thật là Nguyễn Thứ Lễ, sinh ra ở vùng Kinh Bắc, là nhà thơ tiêu biểu nhất trong phong trào Thơ mới (1932 – 1945) buổi đầu. Với một... more →
Posted in: Văn mẫu hay lớp 8

Phân tích nội dung nghệ thuật đoạn trích Hai chữ nước nhà – Đề và văn mẫu 8

Phân tích nội dung nghệ thuật đoạn trích Hai chữ nước nhà – Đề và văn mẫu 8 Hướng dẫn Bài làm Đoạn trích gồm 36 câu thơ thể song thất lục bát. Đây là đoạn trích trong tập “Bút Quan hoài” sáng tác vào năm 1926. Tác giả đã mượn đề tài có thật trong lịch... more →
Posted in: Văn mẫu hay lớp 8

Cảm nhận đoạn thơ Hai chữ nước nhà – Đề và văn mẫu 8

Cảm nhận đoạn thơ Hai chữ nước nhà – Đề và văn mẫu 8 Hướng dẫn Bài làm Những năm 20 của thế kỉ trước, những bài thơ hát theo làn điệu dân ca, những bài thơ lục bát, song thất lục bát, thất ngôn… được truyền bá sâu rộng trong dân gian. Những gương... more →
Posted in: Văn mẫu hay lớp 8
1 2 3 60