Home / Văn mẫu hay lớp 8

Văn mẫu hay lớp 8

Biên soạn hơn 1.000 bài văn mẫu hay lớp 8 dành cho học sinh tham khảo ôn thi môn Văn, chọn lọc những bài văn mẫu 8 mới nhất trên toàn quốc.

Em đã có dịp đi thăm một di tích lịch sử, một phong cảnh đẹp hoặc một công tình kinh tê, văn hóa mới xây dựng. Hãy kể lại và nói rõ cảm tưởng của em

kenh van mau img - Em đã có dịp đi thăm một di tích lịch sử, một phong cảnh đẹp hoặc một công tình kinh tê, văn hóa mới xây dựng. Hãy kể lại và nói rõ cảm tưởng của em

Em đã có dịp đi thăm một di tích lịch sử, một phong cảnh đẹp hoặc một công tình kinh tê, văn hóa mới xây dựng. Hãy kể lại và nói rõ cảm tưởng của em Bài làm Đến nay, em vẫn nhớ mãi buổi đi chơi thú vị trong …

Read More »