Giải thích câu ca dao Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Đề bài: Giải thích câu ca dao Nhiễu điều phủ lấy giá gương Bài làm Trong tàng ca dao của nước ta có rất nhiều câu nói nhằm khuyên nhủ con cháu mình về giá trị đạo đức cao đẹp, truyền thống... more →
Posted in: Văn mẫu hay lớp 9
1 2 3 54