Tranh vui

VTC14_Buồn – vui tranh biếm họa Việt Nam(Truyền hình VTC14) – Có thể thấy, để tranh biếm họa phát triển tại Việt Nam sẽ còn là con đường dài. Không thiếu những họa sĩ biếm họa giỏi song rõ ràng, sự phát triển, hay sức tác động của tranh biếm họa đối với xã hội phụ còn thuộc vào trình độ, nhận thức, tư duy của cộng đồng trong đó có cả những người quản lý, những nhà biên tập, chủ các tờ báo.

source

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.